دسته بندی رویداد: تعطیلی

تعطیلی مجموعه اَسام کمپانی

تعطیلی مجموعه اَسام کمپانی

تعطیلی مجموعه اَسام کمپانی باسلام، پنج شنبه، مورخ 9/11/1399 مرکز آموزش شبیه ساز پرواز اَسام کمپانی تعطیل میباشد. شنبه مورخ […]