ماه: سپتامبر 2019

قوانین و ضوابط

1- پس از 72 ساعت از شروع تاریخ قرارداد آموزشی، شهریه دانشجو به عنوان انصراف از دوره به ایشان باز برگردانده نمیشود. 2- برای افرادی که شرایط حضور در کلاس ها را ندارند، کلاس ها